Flott omtale i dagens NA24! Flere unge tiltrekkes av kunst..

..."Av de yngre, mer ukjente kunstnerne, drar Stavnem fram Dolk, Gro Mukta Holter, Sverre Korn Bjertnes og Unni Askeland, som alle står utstilt i Finearts galleri på Tjuvholmen.
- Dette er kunstnere som selger veldig bra hele tiden, og som helt sikkert vil stige i pris. Hvis man er ute etter et verk som vil stige i verdi så må man enten kjøpe kvalitet og noe som er kjent, eller så må man plukke fra en del av de yngre hvor potensialet ikke er tatt ut, sier Stavnem, som melder at de unge gjerne tiltrekkes av kunst på papir.
- Treden går mot papirkunst og grafitti. De unge vil gjerne ha papirkunst"...
 foto:Elin Reitan/NA24.no (På foto ses også galsskunst av Camilla Prytz og Anne Haavind)

 Les artikkelen her:

http://www.na24.no/article3722545.ece
Blogglisten