Vernissage tomorrow- Is there an ultimate, indivisible unit of matter?

Everything is prepared and ready for the vernissage tomorrow, it all starts at 14.00.
Welcome!
PRESSEMELDING

Sandefjord, 1. august 2011

GRO MUKTA HOLTER – Maleri og grafikk - åpning lørdag 6. august kl 14:00
 
Is there an ultimate, indivisible unit of matter?
 
Billedkunstner Gro Mukta Holter er opptatt av identitet og hvordan vi formes gjennom arv og miljø, et tema som hun benytter i sin kunst. Hun stiller spørsmål ved ulike identitetsbegreper, og temaene som går igjen er minner, inntrykk og informasjon som hjernen mottar. I arbeidene har hun referanser til populærkultur, historie, litteratur og filosofi. Her skaper hun en slags magisk realisme i grenseland mellom virkelighet og fiksjon.
 
Maleriene består av flere lag, der de figurative motivene inviterer til vandring i ukjente landskap. Hun benytter en kombinasjon av neonfarger, primærfarger og sobre, utvannede pigmenter. Denne vekslingen av farger henspiller på ulike kulturers bruk av farger - det som oppleves som kunstig i én kultur kan oppleves som naturlig og tradisjonelt i en annen.  Holter jobber innen mediene maleri, grafikk og installasjon.
 
Gro Mukta Holter (1976) er utdannet billedkunstner med hovedfag i tekstil/kunstfag på SHKS/Kunsthøgskolen i Oslo i 2003. Hun har siden vært aktiv som kunstner og designer og bor og jobber i Oslo. Holter har deltatt i en rekke separat- og kollektivutstillinger i inn- og utland. Hun har vært involvert i flere store designprosjekter i Norge, Sør-Afrika og i Asia,
bl.a. har hun designet den norske barneserien i tinn, Lille Solstråle og kunstdukken Shwe Shwe Poppis - kvinne og barn prosjekt i Soweto i Sør-Afrika. Dukken har vunnet internasjonal designpris og hedret av blant andre Oprah Winfrey, BBC og Ingerid Schulerud. Holter har mottatt Oslo Kommunes Kunst og Kulturstipend for 2011 for sin siste separatutstilling på Oslo By Museum i Frognerparken.
 
Is there an ultimate, indivisible unit of matter?
Atomistene (Gresk og Indisk filosofi som oppstod i tiden før Sokrates) søkte etter forklaringen på alt eksisterende og forklarte sin filosofi ut ifra atomenes udelelige egenskaper. De leste tilværelsen og alt eksisterende på grunnlag av at alt kun bestod av atomer. Atomistene hevdet at verden består av tomrom og et uendelig antall udelelige partikler, atomer. Altså er virkeligheten atomer (rom fylt av stoff) og tomrom (rom uten stoff). Er vikeligheten kun momentane atomer som blinker inn og ut av eksistensen? Hva er virkelighet og hvordan henger egentlig vår virkelighetsoppfattelse sammen? er spørsmålet som går igjen i Holters arbeider, hun refererer både til hvordan vi alle leser og tolker våre inntrykk av verden
 enten det er den indre eller den vedtatte virkeligheten vi befinner oss i fysisk.
Utstillingen er en sammenhengende del av Holters siste separatutstillinger fra 2009 til i dag. Memorizing Memories (09), Behind Closed Eyes (10) og Everything That Was, Still Is (11).
For mer info, ta kontakt med Sandefjord kunstforening v/Kari Berge 33468810 / 93 22 56 89.
Blogglisten