anmeldelse av Behind Closed Eyes


TA november 2010

Fargelagte drømmerMed en installasjon som skaper et nytt rom og malerier i klare farger viser Gro Mutka Holter at hun er en av landets mest spennende unge samtidskunstnere.

Gro Mutka Holter er utdannet innen tekstil ved Kunsthøgskolen i Oslo, men har etter endt utdannelse i 2004 hovedsaklig arbeidet med maleri. Bildene i Porgrunn kunstforening er laget spesielt til denne utstillingen og vises sammen med en installasjonen som bærer utstillingstittelen; ”Behind closed eyes”.

Mukta Holter arbeider i et moderne formspråk, i et skjæringspunkt mellom det figurative og det abstrakte, og er en av flere unge norske billedkunstnere som bruker populærkulturen som en sterk inspirasjon i kunsten. Kunstneren har i flere å jobbet med tematikken rundt identitet, tilhørighet, hukommelse, minner og drømmer, og det er den drømmeverden som befinner seg bak våre lukkede øyne som er det gjennomgående elementet i denne utstillingen.

Sett i en kunsthistorisk kontekst kan Mukta Holter sine drømmebilder sees i sammenheng med den surrealistiske bevegelsen som oppsto i det sørlige Europa på 1920- tallet, hvor kunstnerne ville fordype seg i og formidle menneskets indre verden, fantasiens rike og det ubevisste. To av de mest kjente surrealistene er spanske Salvador Dalì og italieneren Georgio De Chirico.

En kunstner som også har hatt stor innvirkning på Mukta Holter sitt kunsterskap er vår egen Edvard Munch. Som symbolist med fokus på de store ekstensielle aspektene i livet, har han vært en stor inspirasjonskilde.
Motivene i de store maleriene er tatt ut av en surrealistisk drømmeverden, og viser bruddstykker fra en magisk tilstand. Ulike elementer fra kunstnerens opplevelser er tatt ut av sin opprinnelige sammenheng og satt sammen til en ny og helhetlig historie. Fargebruken i bildene er holdt i en neonfarget palett,og det er et oppbyggende lys i alle bildene. I tillegg til de store maleriene vises tre mindre lerret med sterke farger malt i sirkler som gir en nærmest hypnotisk illusjon.

Gro Mukta Holter sin installasjon består av ulike elementer som er samlet gjennom flere år, og som har hatt en betydning for kunstnerens tilnærming til tematikken rundt menneskets bevissthet . Med en underliggende undring om hva som er virkelighet innehar installasjonen en rekke gjenstander som materaliserer dette spørsmålet; her henger det en kikkert som kan filtrere det vi ser, her er utstoppede fugler som sier noe om et annerledes perspektiv, speilet viser oss kanskje virkeligheten, mens de ulike lyskildene kaster skygger av nettopp den påståtte virkeligheten.
Rent håndverksmessig har Gro Mukta Holter en tyngde i sine arbeider, og utfordrer samtidig maleriet med sin modige fargebruk. At hun noen steder lar malingen renne nedover lerretet og lar denne effekten gli inn som en del av motivet, viser at hun behersker formen samtidig som hun lykkes med å implementere abstrakte elementer på en bevisst måte. Det tradisjonelle og klassiske maleriet innenfor en figurativ motivverden er fornyet gjennom et nytt fokus og en forkastelse av det naturalistiske og vakre.

Mukta Holter vil skape en verden av drømmer og det ubevisste, og lykkes med dette i Porsgrunn Kunstforening. Tematisk skaper verkene hennes en drømmende virkelighet for betrakteren som får et glimt inn i et surrealistisk billedunivers. Flere av verkene er klare og direkte i formspråket, men likevel uttrykkes en vag usikkerhet rundt hva som er drøm og virkelig. Hvordan hun bruker og mestrer lyset i bildene bidrar mye til dette resultatet. Noen av maleriene fremstår i større grad med flere lag, både tematisk og teksturmessig. Dette har vi sett mer av i arbeider fra tidligere utstillinger,og her lykkes Mukta Holter i størst grad. Bilder som ”Sleepers” og ”Now and then”formidler en slik tvetydighet og med en malerisk mykhet og tilslørt effekt er disse av de beste bildene. Ved å klare og skape en helhet mellom maleri og installasjon bidrar dette ytterligere til å formidle en form for magisk realisme til et publikum.

Kunstneren har utviklet et distinkt og personlig kunstnerskap, og viser dette med ”Behind closed eyes” . Start med å oppleve installasjonen, og ta så en tur inn i Gro Mukta Holters maleriske drømmeunivers.


Utstillingen står til 7. november


Gunhild Horgmo


gunhild.horgmo@kunsttekst.no
Blogglisten