Polly Morgan


Kunstneren Polly Morgan har gitt utstopping en ny dimensjon med sine underlige, vakre og groteske installasjoner. se mer på http://www.pollymorgan.co.uk/